aazz11

På mange måder kan man argumentere for, at Bornholm er afskåret fra resten af Danmark. Dette gælder selvfølgelig særligt fysisk, hvor øen måske i virkeligheden ligger tættere op af Sverige end Danmark. Dog er der også andre ting, der gør, at Bornholm kan virke isoleret. Først og fremmest spiller sproget selvfølgelig en kæmpe rolle i dette henseende, da der kan være en form for sproglige barrierer mellem bornholmerne og resten af Danmark. Her er det selvfølgelig vigtigt at pointere, at bornholmerne selvfølgelig forstår og snakker rigsdansk i de fleste tilfælde, men i forhold til identiteten adskiller bornholmerne sig altså på denne front.

Derudover har det før i tiden også taget længere tid for Bornholm at optage diverse trends, da øen netop har været afskærmet fra resten af Danmark, og dermed ikke er blevet mødt af de samme ting. Dog er dette ikke længere tilfældet, hvilket særligt skyldes internettet. Internettet er i endnu højere grad en fjernsynet med til at skabe en fælles erfaringsramme for ikke kun Danmark, men for hele verdenen. Derfor ser man også, hvordan bornholmere i højere grad kan følge med, og dermed ikke længere et skridt bagud eller ved siden af i forhold til resten af Danmark.

En måde, dette kommer til udtryk på, er gennem det stigende antal af metroseksuelle mænd på Bornholm. Det er ikke fordi, at der er ekstraordinært mange metroseksuelle mænd på Bornholm, det er blot en trend, der er voksende over hele Danmark, og det er tydeligt at se, hvordan Bornholm følger med her. Metroseksuel var et af de mest populære begreber i løbet af begyndelsen af 2010’erne, og det var en reaktion på det stigende opgør med kønsrollerne. I takt med, at kvinder tog imod mere maskuline træk, påtog mændene sig også nogle af de træk, der plejede at være karakteristiske for kvinderne.

Skab fællesskaber

Dog er det umuligt at komme udenom, at Bornholm er mindre end eksempelvis Sjælland, dermed er der altså også mindre mennesker til at følge de forskellige trends. Dermed kan man også hurtigt komme til at føle sig anderledes eller alene, hvis man opfører sig på en særlig måde, i dette tilfælde, hvor man har nogle interesser, der ikke stemmer overens med den normative forståelse af køn. Dog kan man være sikker på, at der er andre, der har det på samme måde, og det handler derfor blot om, at man får skabt nogle fællesskaber, så man kan holde sammen i disse grupper.

Få en forretning op at gøre på baggrund af de nye trends

En af de ting, der er karakteristisk ved den metroseksuelle mand, er, at vedkommende vil gå meget op i sit udseende. Dette vil ofte være i form af at få ordnet håret på en særlig smart måde eller ved at købe dyrt mærketøj. Derfor er der altså også forretning i denne trend. Da der kommer flere og flere mænd på Bornholm, der dyrker det metroseksuelle, kan man passende åbne en forretning, der netop lever op til denne gruppes forventninger og behov.